Alavuden kaupungin avustukset ja stipendit

Elinvoimalautakunnan toiminta-avustukset 2021

Einari Salmi -rahaston kohdeavustus

Hakuaika 1.-31.10.2021

Einari Salmen rahaston kohdeavustus vanhusten, vammaisten ja lasten toiminnan järjestämiseen.

Alavuden kaupungin Elinvoimalautakunta myöntää avustuksen kohdennetusti paikallisten vanhusten ja vammaisryhmien sekä lasten toimintaan. Avustusta voidaan myöntää ikäihmisten ja vammaisten henkistä vireyttä ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan, erilaiseen virkistystoimintaan ja peruspalveluita tukevaan vapaaehtoistyöhön.

Avustusta myönnetään lisäksi myös lasten hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten lasten kasvatusta tukevan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja esimerkiksi erityistukea tarvitsevien lasten ryhmä- ja kerho- tms. toimintaan. Erityisesti rahastosta halutaan tukea pitkäkestoisempaa toimintaa yksittäisten tapahtumien sijaan.

Jakoperusteena on järjestön varallisuus, jäsenmäärä ja avustuksen tarve.

Hakemuksessa hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käytöstä, arvioitu toimintaan osallistuvien määrä ja arvio kustannuksista.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Anu Katajamäki 040 573 4912, etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Halukomakkeen voi joko täyttää sähköisesti alla olevasta linkistä tai sen voi tulostaa paperille ja täyttää käsin. Word-lomakkeen voi täyttää heti ja tulostaa.

 Sähköinen hakulomake tässä linkissä

Tulostettava hakulomake (pdf)

tai täytettävä ja tulostettava word-lomake

__________________________


Hyvinvointilautakunnan muut toiminta-avustukset 2021,
HAKU PÄÄTTYNYT 31.3.2021

Vapaa-aikapalvelut tukee alavutelaisia seura- ja järjestötoimintaa myöntämällä avustuksia urheiluseuroille, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille ja harrastusryhmille vuonna 2021.

1) Toiminta-avustukset (kulttuuri, liikunta, nuoriso, ent. kaupunginhallitus)
Hakemukseen on liitettävä kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, sekä edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajien lausunnolla.
2) Arvo Aution rahasto, kulttuuri
Rahastosta myönnetään avustuksia nuorille soittovälineiden hankintaan ja koulutukseen (ei lukukausimaksuihin).
3) Arvo Aution rahasto, nuorisotyö
Rahastosta myönnetään kohde- ja projektiavustuksia nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille tai nuorisotyötä tekeville yhteisöille.

Einari Salmen rahaston kohdeavustuksen haku siirretään syksylle 2021. 

Hakijan ei tarvitse tietää, mistä rahastosta hän hakee avustusta.Tärkeintä on valita oikea kohderyhmä hakemuslomakkeeseen.Hakemuksessa hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käytöstä, arvioitu toimintaan osallistuvien määrä ja arvio kustannuksista.

Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustuksia haetaan sähköisesti 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.
Paperisia hakemuksia saa kaupunginviraston neuvonnasta tai voit tulostaa ja täyttää alla olevasta linkistä hakemuksen. Myös kirjalliset hakemukset on oltava perillä kaupunginvirastossa (Torikatu 4) viimeistään 31.3.2021 klo 15.

Lisätietoja saa  vapaa-aikatoimistosta;
Kulttuuri, Arvo Autio ja Einari Salmi - vapaa-aikasihteeri Anu Katajamäki 040 573 4912, etunimi.sukunimi@alavus.fi
Liikunta; Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi 044 550 2057, etunimi.sukunimi@alavus.fi
Nuoriso; Nuorisosihteeri Mervi Rintamäki 040 530 0046, etunimi.sukunimi@alavus.f

Arvo Autio, Kulttuuri, Nuoriso

 • Sähköinen hakemus
 • Tulostettava hakulomake

Liikunta

 • Sähköinen hakemus
 • Tulostettava pdf-lomake

Teknisen lautakunnan Yksityistieavustus

HAKU ON PÄÄTTYNYT!

Alavuden kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea avustusta kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 teiden kunnossapidon avustamiseen myönnetystä määrärahasta. Avustusta voidaan myöntää tielle, jonka vaikutuspiirissä on asutusta, josta matka yleiselle tielle tai toiselle avustusta saavalle tielle on vähintään 500 m.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Paperisia hakemuksia saa kaupunginviraston neuvonnasta. Myös paperiset hakemukset on oltava perillä kaupungin neuvonnassa (Torikatu 4) tai osoitteella Alavuden kaupunki, Tekninen lautakunta, Torikatu 4, 63300 ALAVUS viimeistään 31.3.2021 klo 15.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen on auki vain hakuaikana.

Lisätietoja saa teknisestä toimistosta; Timo Kiviniemi puh. 0400 727 325.

Lomake

 • Sähköinen hakemus 
 • Tulostettava hakemus (pdf)

Ympäristölautakunnan toiminta-avustus

HAKU ON PÄÄTTYNYT!

Alavuden kaupungin ympäristölautakunta julistaa haettavaksi toiminta-avustukset vesistöjen kunnostamiseen sekä muuhun ympäristönsuojelu-työhön. Avustusta ei ole tarkoitettu yritysten eikä yksityisten henkilöiden hankkeisiin eikä kalanpoikasten istutuksiin.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2021 klo 15.00 mennessä tai kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.3.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen Alavuden kaupunki, Ympäristölautakunta, Torikatu 4, 63300 ALAVUS.

Linkki sähköiseen hakemukseen on avoinna vain hakuaikana 1.-31.3.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, puh. 040 0012129

Lomake

 • Ympäristölautakunnan sähköinen hakemuslomake
 • Ympäristölautakunnan hakemuslomake (pdf)

 


 

Sivistyslautakunnan Arvo Aution Opiskelija stipendihakemus

HAKU ON PÄÄTTYNYT!

Arvo Aution stipendirahastosta jaetaan vuosittain keväällä stipendejä erilaisissa toisen asteen tai sitä vastaavissa kouluissa tai opistoissa tai korkeakouluissa opiskeleville alavutelaisille (kotikunta 31.3.2021 Alavus). Haku ei kuitenkaan koske Alavuden lukiossa opiskelevia. Jaettava summa on 5600 euroa.

Opinnoissa hyvin menestyminen on stipendin myöntämisen yleinen edellytys. Stipendillä tuetaan ja kannustetaan opiskeluissa edistymistä. Stipendiä ei yleensä myönnetä peräkkäisinä vuosina, mutta lautakunnalla on mahdollisuus käyttää asiassa harkintavaltaa. Stipendijakopäätös tehdään hakijan hakemuksessaan antamien tietojen perusteella. Eri ammattialojen opiskelijoita ei panna keskenään paremmuusjärjestykseen. Hakemuksista riippuen voidaan eri vuosina painottaa yleisten edellytysten lisäksi eri asioita, esim. opiskelua ulkomailla.

Hakemukset tulee lähettää 31.3.2021 mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan osoitteella Alavuden kaupunki, Sivistyslautakunta, Torikatu 4, 63300 Alavus 31.3.2021 klo 15 mennessä.

Alla oleva linkki sähköiseen hakemukseen on auki vain hakuaikana 1.-31.3.2021. Myöhästyneenä saapuneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja saa  koulutoimistosta, hallintosihteeri Minna Rantanen puh. 044 550 2924 ja sivistysjohtaja Antti Takala puh. 044 550 2677. 

Lomake

 • Arvo Aution sähköinen stipendihakemus
 • Tulostettava Arvo Aution stipendihakemus

Antiikkikauppias Gunnar Järvimäki säätiön stipendit

HAKU ON PÄÄTTYNYT!

Säätiön hallitus julistaa haettavaksi stipendit alavutelaisille tai täällä vaikuttaneille tai sukujuuret Alavudella omaaville taiteen opiskelijoille jotka opiskelevat yliopistossa tai muissa taidealan oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hakemuksessa tulee ilmetä oppilaitos, opintosuoritukset, mainita opiskeluun liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista sekä stipendin käyttötarkoitus.

Sähköinen hakemus alla olevasta linkistä (linkki auki vain hakuaikana) tai kirjallinen hakemus liitteineen lähetetään säätiölle 31.3.2021 klo 15 mennessä Gunnar Järvimäen säätiö, Anu Katajamäki, Torikatu 4, 63300 Alavus.

Lisätietoja säätiön asiamieheltä Anu Katajamäki, puh. 040 573 4912 tai etunimi.sukunimi@alavus.fi.

Lomake (sähköinen hakulomake on auki vain hakuaikana 1.-31.3.)

 • Gunnar Järvimäen stipendien sähköinen hakulomake
 • Gunnar Järvimäen stipendien hakulomake (pdf)


SYKSYLLÄ 2021 HAUSSA:

 

Arvo Aution Stipendirahaston URHEILIJA-stipendit v. 2021: 

Haku aukeaa marraskuussa 2021


Alavuden kaupunginhallituksen hoitamasta korkorahastosta jaetaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä v. 2020 tuotosta stipendejä Alavudella kirjoilla oleville uraansa jatkaville urheilijoille.

Hakijan tulee edustaa Alavudelle rekisteröityä urheiluseuraa, mikäli laji on alavutelaisen seuran ohjelmassa. Mikäli lajia ei Alavudella harrasteta tai hakijan henkilökohtainen taso on niin korkea, on muun kuin alavutelaisen seuran edustaminen hyväksyttävää. Stipendiä voivat hakea 16 - 24 v. urheilijat eli 1996 - 2004 syntyneet. Stipendit ovat henkilökohtaisia ja niitä on jokaisen urheilijan haettava itse.
______________________________________________
Hakemuslomakkeet voi tulostaa tai noutaa kaupungin neuvonnasta. Hakemukset liitteineen jätetään kaupungin neuvontaan tai postitetaan os. Alavuden kaupunki, Hyvinvointilautakunta, Torikatu 4 , 63300 ALAVUS, maanantaina 30.11.2020 klo 15.00 mennessä tai lähetään sähköisesti osoitteeseen hyvinvointilautakunta@alavus.fi

Muualle jätettyjä, myöhästyneitä tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Nuorison kohdeavustus v. 2020

Haku aukeaa marraskuussa 2021


Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen, uusien työmuotojen kokeilemiseen, matkakustannuksiin ja äänitteiden tuottamiseen.

Avustus haetaan avustushakemuksella. Rekisteröimättömän yhdistyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi ja osoite.

Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen toimitettava maksajalle.

Hakemuslomakkeet voi tulostaa www.alavus.fi tai noutaa kaupungin neuvonnasta. Hakemukset liitteineen jätetään kaupungin neuvontaan tai postitetaan osoitteeseen  Alavuden kaupunki, Hyvinvointilautakunta, Torikatu 4 , 63300 ALAVUS, maanantaina 30.11.2021 klo 15.00 mennessä tai lähetään sähköisesti osoitteeseen hyvinvointilautakunta@alavus.fi

Muualle jätettyjä, myöhästyneitä tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.