Koivisto Ulla

Virka tai luottamustehtävä -----
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Elinvoimajohtaja, Alavuden kaupunki, toimitusjohtaja, Alavuden Kehitys Oy
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):  -
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:  -
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:  -
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä: Alavuden nuorisoseura, puheenjohtaja
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys):  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät:  -
11. Yhtiöt: Verkko-osuuskunta Kuuskaista, hallituksen puheenjohtaja, Kuuskaistan Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja, A-Pesu Oy, hallituksen puheenjohtaja, VisitLakeus Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, Alavuden Vuokra-asunnot Oy, hallituksen jäsen
12. Yhdistykset:  -
13. Muut:  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta):  -
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 13.10.2021