Lamminmäki Jorma

Virka tai luottamustehtävä ----- Kaupunginvaltuutettu, valt. 3.s vpj, tarkastusltk. varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: eläkeläinen
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Ei
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Tmi Jorma Lamminmäki, sukututkimus ja rakennussuunnittelua ja valvontaa
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä KSS:n hallitus
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Sukuseurojen hallituksia.
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): EI
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Maakuntavaltuuston jäsenyys
11. Yhtiöt: Kuusiolinna Terveys Oy hallitus, Alavuden Lämpö Oy ja Alavuden vuoksratalot Oy hallitus
12. Yhdistykset Alavuden Vanhainpalvelutalo ry:n hallitus
13. Muut: Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) EI
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 17.11.2017