Pienimäki Marja-Liisa

Virka tai luottamustehtävä

-----

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Yksilövalmentaja/ Etsivä nuorisotyö

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Tmi Lissun loma- ja ohjelmapalvelu

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

 -

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

 -

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Töysän yrittäjät, hallituksen jäsen

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

 -

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

 -

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

 -

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä KuusSoTe

11. Yhtiöt:

12. Yhdistykset

Töysän Yrittäjät, Töysän Nuorisoseura, Töysän kirkonkylän kylätoimikunta

13. Muut

Alavuden keskustan kunnallisjärjestö sekä Keskustanaiset

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

 -

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

 -

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

3.1.2020