Pienimäki Marja-Liisa

Virka tai luottamustehtävä

-----

kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

etsivä nuorisotyö

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

yrittäjä Sepänniemen lomakylässä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Osuuspankin edustajisto

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Töysän Yrittäjät puheenjohtaja

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, etsivä nuorisotyö

11. Yhtiöt:

12. Yhdistykset

Töysän Yrittäjät

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

17.11.2017