Hyvä hoidon alku

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos pienen lapsen maailmassa ja iso asia koko perheen elämässä. Muutos vaatii aikaa. Huoltajien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta, laativat huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta lapsen varhaiskasvatusta koskevan sopimuksen. Ennen hoidon aloitusta tarjotaan perheelle mahdollisuus tutustua uuteen kasvattajaan turvallisesti lapsen omassa kotiympäristössä. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Myös huoltajat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä, asioista. Näin toimien pyritään tukemaan lasta ja perhettä lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen. Lapsen kotona tapahtuvan tutustumiskäynnin jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan: perhepäivähoitajan omaan kotiin. Erittäin tärkeää on huoltajille syntyvä luottamus, että lapsi voi turvallisesti jäädä varhaiskasvatuspaikkaan.

Tutustumisjakson eli pehmeän aloituksen pituudeksi suositellaan seuraavaa: 1–3-vuotiaat 1-2 viikkoa: lapsen tarpeiden mukaan, 4-5 -vuotiaat 1 viikko.

Ota yhteyttä!

Varhaiskasvatuksen johtaja

Kaisa Haapaniemi 040 554 9523

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö     

Erja Valkama 040 826 0692

Varhaiskasvatuksen päivystysnumero
käytössä koulujen loma-aikoina arkipäivisin klo 9-13
06 2525 1054