Varhaiskasvatuksen aloitus

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos pienen lapsen maailmassa ja iso asia koko perheen elämässä. Muutos vaatii aikaa. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta tarjotaan perheelle mahdollisuus tutustua uuteen kasvattajaan turvallisesti lapsen omassa kotiympäristössä. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Myös huoltajat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä, asioista. Näin toimien pyritään tukemaan lasta ja perhettä lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen. Lapsen kotona tapahtuvan tutustumiskäynnin jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan: perhepäivähoitajan omaan kotiin. Erittäin tärkeää on huoltajille syntyvä luottamus, että lapsi voi turvallisesti jäädä varhaiskasvatuspaikkaan.

Tutustumisjakson eli pehmeän aloituksen pituudeksi suositellaan seuraavaa: 1–3-vuotiaat 1-2 viikkoa: lapsen tarpeiden mukaan, 4-5 -vuotiaat 1 viikko.

PÄIVÄKOTI ALKAA, TERVETULOA!

Ota yhteyttä!

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

maanantaisin klo 9 - 11
keskiviikkoisin klo 9 - 11

040 5277170
palveluohjaus@alavus.fi

Varhaiskasvatuksen päivystysnumero

käytössä koulujen loma-aikoina arkipäivisin klo 9-13
06 2525 1054


Varhaiskasvatuksen johtaja

Kaisa Haapaniemi 040 5549523