Alavus - Tuuri välinen yleiskaava

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

22.5.2017 Kaupunginhallitus päätti että ryhdytään laatimaan Alavus-Tuuri välisen alueen yleiskaavaa
26.6.2017 Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen