Tontin lainhuudatus ja kiinnittäminen

Lainhuudatuksella tai lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lainhuutoa on haettava 6 kuukauden kuluessa kiinteistön tai määräalan saannosta. Lainhuutoa haetaan siitä maanmittaustoimistosta, jonka toimialueeseen kiinteistön tai määräalan sijaintikunta kuuluu. Lainhuutoa haettaessa on varainsiirtoveron oltava maksettu.

Varainsiirtovero maksetaan pankkiin erillisellä lomakkeella, veron suuruus on 4 prosenttia luovutetun omaisuuden kauppahinnasta laskettuna. Toimitusmaksun suuruus tavanomaisessa lainhuudatusasiassa on noin 104 euroa.

Kiinteistöön ja määräalaan voidaan omistajan velkojen vakuudeksi vahvistaa kiinnityksiä vasta lainhuudatuksen jälkeen. Kiinnityshakemus voidaan saattaa vireille samanaikaisesti lainhuudatuksen kanssa.