Kauppakirja


Kun mieluista tontti on löytynyt, on aika allekirjoittaa kauppakirja. Alavuden kaupungilla laaditaan kauppakirjaluonnos, joka toimitetaan ostajalle. Kauppakirjaluonnoksen lisäksi ostajalle toimitetaan ostettavaan tonttiin tai määräalaan liittyvät asiakirjat, kuten lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote sekä rasitustodistus. Mikäli ostettava tontti sijaitsee kaava-alueella, toimitetaan ostajalle myös kaavakartta sekä kaavamääräykset.

Kauppakirjaluonnoksen hyväksymisen jälkeen varataan aika kauppakirjan allekirjoitukselle. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti, jossa myyjän sekä ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginjohtaja ratkaisee tonttien myymisen, joka tapahtuu valtuuston myöntämin perustein. Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen kaupanvahvistaja vahvistaa omalla allekirjoituksellaan kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien olleen yhtäaikaa läsnä kauppaa vahvistattaessa. Alavuden kaupungin kaupanvahvistajana toimii maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola. Kaupanvahvistajan palkkiosta (128 €) vastaa ostaja, joka peritään tontin kauppahinnan maksun yhteydessä.

Kaupunginjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon 7 pv + 14 pv ajaksi. Kaupungin kiinteistön kauppaa koskevasta päätöksestä voi valituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kauppakirja asioissa palvelee

Kauppakirjan laatimiset
Maanmittausinsinööri Timo Alatalkkari
Puh. 040 481 9067
timo.alatalkkari@alavus.fi

Alavuden kaupungin kaupanvahvistaja
Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola
Puh. 044 550 2730
kimmo.toivola@alavus.fi