Lainhuuto ja varainsiirtovero

Lainhuudatuksella tai lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen ostajan täytyy hakea lainhuutoa 6 kuukauden kuluessa Maanmittauslaitokselta. Toimitusmaksun suuruus tavanomaisessa lainhuudatusasiassa on 151 € (2023). Alavuden kaupungilla valmistellaan lainhuutoon tarvittavat asiakirjat, joita ovat:

  • Lainhuutohakemus
  • Kauppakirjan kopio
  • Kauppakirjan lainvoimaisuusote

Lisäksi ostajan täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa vero ennenkuin kiinteistölle haetaan lainhuutoa. Varainsiirtoveron määrä on 4 %:a kauppahinnasta. Mikäli kiinteistö/tontti ostetaan esim. puolison kanssa puoliksi, täytyy molempien maksaa varainsiirtovero, joka vastaa omaa omistusosuutta.

Ensiasunnon ostaja saa poikkeuksena vapautuksen varainsiirtoveron maksamisesta. Rakentamatonta kiinteistöä/tonttia ostaessa varainsiirtoverovapauden edellytykset eivät täyty heti, joten varainsiirtovero täytyy maksaa ennen lainhuudon hakemista. Ensiasunnon varainsiirtoverovapauden edellysten täyttyminen vaatii, että viranomainen antaa luvan ottaa tontille rakennetun asuinrakennuksen vakituiseen asumiskäyttöön. Kun varainsiirtoverovapautuksen kaikki edellytykset ovat täyttyneet, voi luovutuksensaaja hakea veron palauttamista. (Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus, syventävät vero-ohjeet)

Toimita allekirjoitettu lomake liitteineen postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos / Kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 Vaasa

Lainhuuto ja varainsiirtovero asioissa sinua palvelee

Maanmittausinsinööri Timo Alatalkkari
Puh. 040 481 9067
timo.alatalkkari@alavus.fi