Lohkominen

Maanmittauslaitos suorittaa Alavuden kaupugin alueella lohkomistoimitukset. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa myyty määräala (tontti) erotetaan omaksi kiinteistökseen. Lohkominen käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun ostetulle määräalalle (tontille) on lainhuuto myönnetty. Lohkomisen toimituskokouksessa uudelle kiinteistölle annetaan omistajan ehdottama nimi, vahvistetaan kiinteistön rajat sekä kiinteistön käyttöön liittyvät oikeudet (esim. tieoikeus).

Asemakaava-alueella lohkominen suoritetaan laaditun tonttijaon mukaisesti. Haja-asutusalueen rakennuspaikalla Alavuden kaupunki toimittaa määräalan rajapyykkien koordinaatit Maanmittauslaitokselle, jonka mukaan kiinteistön lohkominen suoritetaan.

Asioinnissa apuna

Maanmittausinsinööri Timo Alatalkkari
Puh. 040 481 9067
timo.alatalkkari@alavus.fi