Uutiset

Alavuden kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä kokouksessaan 27.3.2024

27.03.2024


Alavuden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on pääosin odotetun mukainen, vaikka talouden turbulenssi on jatkunut kuten myös Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus monilla sektoreilla ja rahoitusmarkkinoilla. Erityisen merkittävää viime vuoden yleisessä talouskehityksessä oli rakennussektorin voimakas hiipuminen, joka on vaikuttanut myös Alavuden talouteen.

Sote-uudistuksen jälkeinen ensimmäinen vuosi näkyy taloudessa

Vuoden 2023 tilinpäätös on ensimmäinen sote-uudistuksen jälkeen. Uudistus toi mukanaan muutoksia verotuottoihin ja valtionosuuksiin. Valtionosuusjärjestelmän muutokset aiheuttivat yllättäviä muutoksia kuntien talouden tasapainoon asettaen kunnat satunnaisesti erilaisiin tilanteisiin viimeisten sote-uudistusta edeltävien vuosien perusteella. Näin myös Alavudella, jossa edellisvuoteen verrattuna pudotusta verotuloissa oli noin 45 prosenttia ja valtionosuuksissa noin 73 prosenttia. Verotulot vuonna 2023 olivat 20 893 000 euroa ja valtionosuudet 12 379 000 euroa.

Alavuden vuoden 2023 tilikauden tulos oli noin 925 000 euroa alijäämäinen, mutta kuitenkin noin 1,1 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna ja 948 000 euroa talousarviota parempi. Kertynyttä ylijäämää taseessa on tilinpäätöksen jälkeen noin 16 miljoonaa euroa. Vuosikate 4 956 000 euroa oli 2 567 000 euroa (107,5 %) parempi kuin edellisvuonna. Koko konsernin tilikauden tulos muodostui noin 779 000 euroa alijäämäiseksi.

Suurimmat poikkeamat talousarvioon johtuivat KuusSoTe-kuntayhtymän purkamisesta ja tietyistä kiinteistöjärjestelyihin liittyvistä alaskirjauksista sekä teiden hoidon ylittyneistä kuluista. Palvelukorttelin suunnitteluun ja valmisteluvastuisiin liittyvät investointitulot siirtyivät tuloutuviksi vuoden 2024 puolella, kuten myös eräät maaomaisuuteen liittyvät tulot. Suurimmat investointimenot kohdistuivat Kunto-Lutran peruskorjaukseen ja Tervanallen laajennukseen.

Sijoitustuotot olivat ennakoitua paremmat

Vuoden 2023 rahoitustuotot toteutuivatkin ennakoitua parempana johtuen viime vuoden tilinpäätöksessä tehdyn sijoitussalkun kirjanpidollisen arvonalennuskirjauksen osittaisesta palautuskirjauksesta. Alavuden kaupungin sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitetun salkun arvo oli vuoden lopussa 22,7 miljoonaa euroa. Sijoitusten vuosituotto vuonna 2023 oli lähes 10 %.

Aktiivisten toimien avulla eteenpäin

Vuoden 2023 alussa kaupungin toiminnassa tapahtui muutoksia sote-uudistuksen myötä ja osa kaupungin ravitsemuspalveluien henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle. KuusSoTesta siirtyi tehtäviä ja henkilöstöä kaupungille, esimerkiksi terveyskeskuksen kiinteistönhoito sekä Etsivä nuorisotyö ja työpajat. Lisäksi kuntalaisten asiointikuljetus eli palvelukyyti siirtyi kuntayhtymästä kaupungin vastuulle. Lisäksi kaupungille on lainsäädännöllä osoitettu myös aiempaa vahvempi vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Kaupungin panostus henkilöstön koulutukseen on näkynyt positiivisesti. Osaavan henkilöstön saamiseksi viime vuonna alkoi esimerkiksi varhaiskasvattajien koulutus yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Sairauspoissaolot ovat kääntymässä laskuun ja edelleen panostetaan työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat haasteelliset, odotetaan markkinatilanteen kääntyvän myönteisemmäksi. Työllisyyden palveluiden siirtyminen kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta tuo työllisyyden hoidon asiakaspalveluita takaisin kuntiin, ja samalla yhteys koulutukseen ja elinkeinoelämään vahvistuu.

Alavudella on käynnistymässä useita julkisia rakennushankkeita, jotka tuovat työpaikkoja ja palvelujen tarvetta kaupunkiin. Kaupunkilaisten monipuoliseen käyttöön tulevien kaupungin toimitilojen rakennustyön jatkona ja siihen rajautuen hyvinvointialue aloittaa investointiohjelmansa mukaisesti sote-keskuksen rakentamisen vuoden 2025 aikana, mikä lisää palveluita ja elinvoimaa kaupunkikeskustassa.

Kaupungin elinvoiman vahvistaminen ja palveluiden turvaaminen ovatkin pitkällä tähtäimellä keskeisiä tavoitteita. Alavudella on edelleen hyvä asua ja yrittää, ja kaupunki jatkaa aktiivisia toimia kaupunkilaistensa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi.


Lisätiedot:

Liisa Heinämäki
kaupunginjohtaja
Alavuden kaupunki
puh. 050 409 0830
liisa.heinamaki@alavus.fi

Tarja Tohni
talousjohtaja
Alavuden kaupunki
puh. 040 661 9905
tarja.tohni@alavus.fiTakaisin

Viimeisimmät

03.04.2024

Huhti-toukokuun uutiskirje

Lue lisää

03.04.2024

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Lue lisää

27.03.2024

Alavus perusti Taito Etelämäen stipendirahaston

Lue lisää