Uutiset

Alavuden keskustaa kehitetään kuntalaisia kuunnellen - palautekyselyyn saatiin laadukkaita ja harkittuja kommentteja

20.12.2022

Visualisointi Alavuden kaupunkikeskustan kehityssuunnitelmasta, arkkitehti SAFA Aura Pajamo, Muuan Oy.

Alavuden kaupungin keskustassa on meneillään kokonaisvaltainen kaupunkikehittäminen. Hanke käynnistyi vuosi sitten ja jatkuu usean vuoden ajan maankäytön suunnittelusta toteutussuunnitteluun asti.

Kaupunkikeskustan strategisen suunnitelman luonnos valmistui lokakuussa ja oli kaupunkilaisten nähtävillä ja kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla 24.10.-6.11.2022 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksista kerättiin palautetta suunnitelmien jatkotyöstöä varten nettikyselyllä, johon saatiin yhteensä 55 vastausta.

Kyselyn toteutti ja palautteet keräsi Alavuden kaupungin kehittämiskumppani, suunnittelutoimisto Muuan Oy. Kysely toteutettiin avoimina kysymyksinä ja saatu palaute kertoo aktiivisesta asenteesta kehitys- ja suunnittelutyötä kohtaan.

Sidosryhmät aktiivisesti mukana suunnitelmaluonnosten kehittämisessä

Kyselyn kautta tulleen palautteen lisäksi kehittämissuunnitelmaa varten on käyty monia keskusteluita keskusta-alueen toimijoiden kuten maanomistajien ja yrittäjien kanssa. Heiltä on saatu arvokasta tietoa niin asukkaan kuin toimijan näkökulmasta. Suunnitelmaluonnoksia on käsitelty myös monissa tapaamisissa kuten esimerkiksi nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksissa.

Palvelukorttelista ja Rantapuiston kehittämisestä kiitosta

Yleisesti suunnitelmia pidettiin hyvinä ja toteuttamiskelpoisina. Suunnitelmaluonnoksissa kiitosta saivat palvelukortteli ja sotekeskuksen sijainti, rannan kehittäminen, puistoalueet ja tiivis kaupunkirakenne. Muita kannatettavia teemoja olivat muun muassa lapsi- ja perheystävällisyys, keskustan elävöittäminen, palveluiden läheisyys, rakennusten harjakattoisuus, selkeys ja viihtyisyys. Nuoret pitivät erityisen hyvänä Rantapuiston kehittämistä, arvostivat kävely-yhteyksiä ja kokivat, että liikenneympyrät lisäävät risteyksien turvallisuutta. Toria tai muuta vastaavaa kokoontumisaluetta pidettiin tärkeänä viihtyvyyden kannalta.

Kehityskohteisiin tartuttiin jo kommentointiaikana

Luonnoksissa eniten mietityttivät sotekeskuksen sijainti, liikenneympyrät, parkkipaikkojen riittävyys ja sijainti sekä talouskysymykset. Kehittämisen kohteina nähtiin pyörätiet, autoliikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus, linja-autolla kulkevien opiskelijoiden pysäköinti ja lumitilojen huomiointi. Senioreiden kommenteissa kehotettiin huomioimaan varsinkin esteettömyys, opasteiden selkeys, turvalliset kulkureitit ja levähdyspaikkojen riittävä määrä. Suunnitelmaluonnoksiin kaivattiin tiloja kulttuurille ja ulkokuntosalia sekä panostusta katuvalaistukseen ja keskustan viihtyisyyteen. Saadun palautteen perusteella erityisesti pysäköintiin ja liikenteeseen liittyviä ratkaisuja on käsitelty ja kehitetty voimakkaasti.

Tuloksena elävä, kaikkia palveleva kaupunkikeskusta

”Palautteista saatiin monipuolisia näkemyksiä keskustan kehittämisestä ja eri käyttäjille tärkeistä asioista. On ollut kuitenkin hieno havaita uudistamisen ja kehittämisen halu, ja vahva kannatus palvelujen kokoamiselle hyvin ihmisten ulottuville”, kuvailee Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

Suunnitteluryhmän jäsenille on tullut myös suoria yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse.

”Kiitän kaikkia palautekyselyyn osallistuneita laadukkaista ja harkituista kommenteista. Kyselystä saadut kommentit ja yksityishenkilöiden yhteydenotot ovat auttaneet koko suunnitteluryhmää kehittämään suunnitelmaa kaikkia ikä- ja käyttäjäryhmiä palvelevaksi”, sanoo arkkitehti Aura Pajamo Muuan Oy:stä.

Kaikki palautteet ja kehittämisajatukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Hyviä asioita painotetaan ja heikkouksiin etsitään ratkaisuja. Viihtyisän ja eloisan kaupunkikeskustan rakentamiseksi tehdään nyt tärkeää pohjatyötä ja valmis Alavuden kaupunkikeskustan kehityssuunnitelma julkaistaan tiedotustilaisuudessa tammikuussa.


>> Katso tästä Alavuden kaupunkikeskustan kehittämisen oma sivu.


Lisätietoja Alavuden keskustan kehittämishankkeesta:

Alavuden kaupunki, Liisa Heinämäki, kaupunginjohtaja, puh. 050 409 0830, liisa.heinamaki@alavus.fi

Muuan Oy, Aura Pajamo, arkkitehti SAFA, puh. 050 66481, aura.pajamo@muuan.fi

WasaGroup Oy, Tommi Heikkinen, hankejohtaja, puh. 040 0564 718, tommi.heikkinen@wasagroup.fi

WasaGroup Oy, Juha Rajamäki, hankekehityspäällikkö, puh. 050 465 9626, juha.rajamaki@wasagroup.fi

WSP Finland Oy, Jouni Ikäheimo, liikennesuunnittelu, puh. 040 737 0537, jouni.ikaheimo@wsp.com
Alavuden kaupungin kehittämiskumppani hankkeessa on WasaGroup, jonka mukana yhteistyöhön tulevat Muuan Oy, WSP Finland Oy sekä Tuohex Capital.

Takaisin

Viimeisimmät

13.06.2024

Tule kuntelemaan tietoiskua vieraslajeista kirjastoon!

Lue lisää

11.06.2024

Kaupunginjohtajan blogiteksti 11.6.2024

Lue lisää

07.06.2024

Kesä-Heinäkuun uutiskirje

Lue lisää