Uutiset

Alavudenjärven ruoppaustöiden valmistelut aloitettu

13.02.2020


Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto AVI on antanut päätöksellään 1.11.2019 ruoppausluvan Alavuden kaupungille Alavudenjärvelle, yhteistilavuuden mukaisille 92 000 m3 ruoppausmassoille. Ruoppaustoimet ovat yksi osa Alavudenjärven kunnostushankkeen suunnitelman mukaisia toimia.

Aiemmin on jo niitetty ja poistettu vesikasvustoa ranta-alueilta, nuotattu särkikalaa, puhdistettu rantarisukoita, edesautettu kosteikkorakentamista ja rakennettu luonto- /havainnepolkuja kosteikkojen yhteyteen. Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan Ely -keskus ja Alavuden kaupunki. Hankkeen toteutusaika suunnitelluille toimenpiteille on v. 2017-2020. Ks. alla oleva liitekartta
ruoppaus- ja läjitysalueista. (Klikkaa kartta suuremmaksi)

Kuvaliitteen mukaisia ruoppausalueita on järvellä kahdessa kohteessa; Ruoppausalue 1 sijaitsee järven eteläosassa lähellä Pahajoen siltaa. Toinen ruoppausale 2 on Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella. Siirrettäviä massoja alueilla on yhteensä vähän yli 60 000 m3

Ruoppausalueet 1 ja 2 ovat yhteensä n. 5,5 ha ja sinisellä merkityt läjitysalueet ovat yli 12 ha. Ruoppaukset on suunniteltu toteutettavaksi jään päältä kaivuulaitteilla ja ajo läjitysalueille tehdään traktoreilla ja peräkärryillä. Varsinaisten  ruoppaustoimenpiteiden aloitus vaatii vielä useita pakkaspäiviä ennen kuin jäänkansi vahvistuu riittävästi.

Ruoppaustoimien alettua alueella liikkuvia pyydetään varomaan koneita ja välttämään liikkumista ruoppausalueiden läheisyydessä. Alueet merkitään ja rajataan vielä erikseen lippusiimoilla ennen varsinaisten ruoppaustoimien alkua.

Ruoppausalueen 2 jääkannen vahvistaminen alkoi tiistaina 4.2.2020, Ansioniemen ja Tusansaaren välisellä alueella lumen tiivistämisellä moottorikelkalla, jäänpaksuuden vahvistamiseksi. Ruoppaustyöt alkavat myöhemmin helmikuulla, jos kantavan jään paksuus vahvistuu riittävästi.

Kuvassa urakoitsija Maansiirto Soukkala Oy:n Heikki Korpi tiivistää ruoppausalueen 2 lunta Ansioniemen itäreunalla moottorikelkalla 4.2.2020. Tavoitteena vahvistaa ja nopeuttaa alueen jäätymistä ajokoneita kantavaksi.

Toimenpidealue 1 :n ruoppaukset siirtyvät todennäköisesti näiden leutojen sääolosuhteiden vallitessa seuraavaan kevät-talvikauteen 2021.

Kesällä 2019 toimenpidealueelle teetettiin kattava luontoselvitys, jossa todettiin seuraavaa; Ruoppauksen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelulain 29 § :n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei ole liioin havaittu uhanalaisten tai muuten huomioon otettavia kasvi- tai eläinlajien esiintymiä.

Kuvassa maanantaina 10.2.2020 Heikki Korpi mittaa jäänpaksuutta ja Pentti Setälä kairan varressa.

10.2.2020 ruoppausalueella 2 suoritettiin jäänpaksuusmittausta. Jään paksuus oli 20 – 28 cm, mikä ei kestä vielä ruoppaus- ja maansiirtokoneita jatkuvassa työskentelyssä. Vaatii töiden aloittamisen kannalta ainakin viikon pakkasjakson. Talvenselkä alkaa kohta olemaan takanapäin ja pitkiä pakkasjaksoja ei ennusteissä näy joten todennäköisesti edessä on jatkoajan hakeminen suunnitelluille ruoppaustoimenpiteille - toivoen että seuraava talvi olisi normaali pakkastalvi.

Takaisin
Viimeisimmät

27.02.2020

Ajankohtaista Korona-viruksesta

Lue lisää

25.02.2020

Alavuden keskustan yrittäjille uusi tapahtuma - Pimeän kaupan ilta 8.5.2020

Lue lisää

21.02.2020

Haetaan kiinteistönhoitajaa - hakemukset 10.3.2020 klo 16 mennessä

Lue lisää