Uutiset

LEHDISTÖTIEDOTE 31.3.2020 KORONAAN LIITTYEN

31.03.2020

MITEN KUUSIOKUNNISSA ON VARAUDUTTU KORONA-EPIDEMIAAN?

Pandemiasuunnitelma on päivitetty
Yhteistyössä KuusSoTe:n, Kuusiolinna Terveys Oy:n ja alueen kuntien kanssa ja hyväksytty KuusSoTen yhtymähallituksessa 26.3.2020. Kokonaisuutena Kuusiokuntien alueella varautumistilanne on hyvä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70- vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia mahdolli-simman hyvin sekä suunnitella tarvittavat epidemian aikaiset toimenpiteet ennakkoon.


Pandemiajohtoryhmä nimetty
Pandemiajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi ja varapuheenjohtajana hallintoylilääkäri Erkki Kesti.

Jäseninä:
KuusSoTe
Sosiaalityön johtaja Jutta Paavola
Vanhustyön johtaja Elina Luoma


Kuusiolinna Terveys Oy
Toimitusjohtaja Tero Järvinen
Johtava lääkäri Karoliina Liski
Tartuntatautilääkäri Marjo Ala-Salmi
Ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää
Sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen
Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto
Hygieniahoitaja Raija Uusi-Hakimo
Terveyspalvelujen palvelupäällikkö Maria Keto
Palvelupäällikkö kuntouttava hoito ja kotisairaala Riitta Paalanen


Kunnat
Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, Alavuden kaupunki
Kunnanjohtaja Pentti Turunen, Kuortaneen kunta
Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, Soinin kunta
Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, Ähtärin kaupunki

Työryhmä kokoustaa säännöllisesti tilanteen mukaan 2-3 kertaa viikossa, tarvittaessa useammin. Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja hallintoylilääkäri osallistuvat kerran viikossa kuntien poikkeusolojen johtoryhmän toimintaan. Kuusiolinna Terveyden johtoryhmä ja KuusSoTen johtoryhmä sekä epidemian aikaiset työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena on, että tällä toimintamallilla pystytään parhaiten koordinoimaan toimintaa ja löytämään yhteisiä ratkaisuja sekä varmistamaan tiedonkulku.

Poikkeusoloissa johtovastuu sote-palveluista on KuusSoTe:lla

Vastaavana toimielimenä toimii KuusSote:n yhtymähallitus. Kuntayhtymän virassa oleva hallintoylilääkäri tekee päätökset mm. karanteenista ja eristämisestä. Yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle erityistoimivallan tehdä päätöksiä yhtymähallituksen sijas-ta. Tällä varmistetaan joustava ja nopea päätöksenteko tilanteiden niin vaatiessa.

Koko kunnan johtovastuu myös poikkeusoloissa on kunnanjohtajilla.

Kuusiolinna Terveys toimii KuusSoTen ja kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tuottaa alu-een sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mistä toimintaohjeet tulevat?

Poikkeusoloissa toimitaan Valtioneuvoston antamien viranomaisohjeiden mukaan. Ohjei-ta on noudatettava. Paikallisesti päätetään ohjeiden toimeenpanosta.

Ohjeiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä ja rajata sen leviäminen riski-ryhmään kuuluvien joukkoon. Ohjeistukset ne on tehty kaikkien meidän suojaksi.

Mitä toimenpiteitä on tehty?

 • Kiireetöntä toimintaa supistetaan, jotta saadaan lisäresurssia epidemian aikaiseen työ-hön
 • Koronavirustartunnan osalta näytteenotosta huolehtii sairaanhoitopiiri
 • Hengitystieinfektiopoliklinikka on aloittanut toimintansa Alavuden pääterveysasemalla 20.3.2020
 • Pandemiaosasto valmisteltu ja otetaan käyttöön tarvittaessa Alavuden pääterveysase-man tyhjän osaston tiloihin, akuuttiosasto Alavudella ja kuntoutusosasto ja Otsonlinnan kuntoutuskeskus Ähtärissä jatkavat toimintaansa
 • Päivätoiminnat (mm. ikäihmiset ja toimintakeskukset), kuntouttava työtoiminta ja työpa-jojen toiminta ja palveluliikenne on keskeytetty 13.3.2020
 • Vierailukielto tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vuodeosastoilla ja kehitysvammais-ten yksiköissä 13.3.2020 alkaen
 • Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien potilaiden kiireettömiä vastaanottokäyntejä on hoidettu mahdollisuuksien mukaan videovastaanottojen kautta/puhelimitse tai käynti on peruttu tai siirretty 17.3.2020 alkaen
 • Perhepalveluissa on osittain supistetut palvelut
 • Sosiaalitoimistot auttavat toimeentuloon ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa ja erityi-sesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevista
 • Neuvonta ja ohjauspalveluita on lisätty ja psykososiaalinen ja arjen tuki on järjestetty
 • Etäyhteydet ovat laajasti käytössä

Virallinen tiedottaminen

Viralliset tiedotteet julkaistaan KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n nettisivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kuntien omilta sivuilta on linkki näille sivuille.

Sairastuneiden määrät ilmoitetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti. Tarkempia paikkakuntakoh-taisia tietoja meillä ei ole käytettävissä perustuen tietosuojaan. Sivuilla on myös epidemiaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita, joita on hyvä seurata. www.kuusiolinna.fi www.kuussote.fi.

KuusSoTe 
Maria-Liisa Nurmi, Kuntayhtymän johtaja
Erkki Kesti, HallintoylilääkärI

Kuusiolinna Terveys Oy
Tero Järvinen, Toimitusjohtaja
Karoliina Liski, Johtava lääkäri

Tiedote PDF-muodossa

Takaisin

Viimeisimmät

29.09.2023

Alavuden keskustan alueen katujen suunnitelmaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuus tiistaina 3.10. klo 17–19 Huhtamäkisalissa

Lue lisää

01.09.2023

Tallenne Alavuden kaupunginvaltuuston kokouksesta ma 4.9.2023 katsottavissa

Lue lisää

31.08.2023

Lukukoira Lily palaa kirjastoon 7.9.

Lue lisää