Uutiset

Mitä tehdään kaupungintalolle - raportti

25.06.2019

Mitä tehdään kaupungintalolle?

Alavuden kaupungintalo on valmistunut vuonna 1975. Talo vaatii rakennusteknistä kunnostamista, joista esimerkkinä ovat mm. ulkovuorauksen uusiminen, lämpöerityksen parantaminen, ikkunoiden uusiminen ja ilmastoinnin sekä muunkin automatiikan ajantasaistaminen. Viime vuosina talossa on ollut myös mer-kittäviä sisäilmaongelmia. Nykyisen kuntoisissa kaupungintalon tiloissa työskentely on lopetettava lähitu-levaisuudessa ja osa henkilökunnasta työskentelee tällä hetkellä jo väistötiloissa. Valtuustolle tulee rat-kaistavaksi, peruskorjataanko nykyinen kaupungintalo vai rakennetaanko kokonaan uusi kaupungintalo.

Peruskorjaus mahdollistaisi toiminnallisesti talon käytön parantamista ja jossain määrin se mahdollistaisi toimintojen uudelleen sijoittelua, mutta ei siinä laajuudessa kuin uudisrakennus. Nykyisen rakennuksen korjaamisessa kustannukset ovat n. 4,5–5 miljoonaa euroa.

Jos päädytään vastaavasti nykyisen kaupungintalon purkuun ja uuden rakentamiseen, niin tällöin ei to-teutettaisi perinteistä hallintorakennusta. Ensisijaisesti kaupunki tarvitsee tilat hallinnolle ja suoralle palvelutoiminnalle. Nykyisin nämä toiminnot sijaitsevat viidessä eri kiinteistössä. Tavoitteena olisi sijoittaa rakennukseen muitakin kaupungin tarvitsemia tiloja, kuten isompi esiintymistila sekä mahdollisesti yhteis-työkumppaneiden tiloja. Tässä yhteydessä on kartoitettava yhteistyökumppaneiden, kuten valtionhallin-non, kuntayhtymien ja yhteisyrityksen yms. tarpeet toimitiloista. Kaupungintalon ohella on tarve myös alustavasti suunnitella lähialueiden käyttöä laajemminkin. Uuden rakentaminen on isompi hanke ja kus-tannukset tulevat olemaan korkeammat, arviolta n. 5–8 miljoonaa euroa riippuen rakennukseen tulevis-ta tiloista.

Toteutettaessa hanke yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan jakaa kustannusvastuuta, mutta tällöinkin kaupungilla tulee olemaan merkittävä taloudellinen vastuu hankkeesta. Myös Kiinteistö Oy Alavuden virastotalon hankinnasta sekä Kiinteistö Oy Alavus Fasadin hyödyntämisestä kaupungin hallin-non sijoittumisvaihtoehtona on keskusteltu.

Henkilöstön yhtenäiseksi näkemykseksi on muodostunut uuden toimitilan rakentaminen. Tätä perustel-laan nykyaikaisemmilla toimitiloilla, varmuudella nykyisten ongelmien poistumisesta työtiloissa sekä mahdollisuudella toteuttaa tiloja myös muille toiminnoille kuin hallinto. Henkilöstö pitää tärkeänä myös toiminnan tehokkuuden, vuorovaikutuksen ja asiakaspalvelun paranemista toimimalla samassa raken-nuksessa.

Valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä ovat käsitelleet asiaa ja keskustelussa on tuotu molempien päävaihtoehtojen, peruskorjaaminen tai uuden rakentaminen, vaikutuksia monipuolisesti esiin. Samalla on arvioitu kaupungin tulevia tarpeita keskustan kehittämisen sekä sote- ym. kiinteistöjen osalta. Valtuuston iltakoulussa todettiin, että valtuuston on hyvä tulevan elokuun aikana tehdä periaate-päätös hankkeen toteuttamistavasta. Tämän jälkeen hankkeen etenemisestä vastaa kaupunginhallitus.

Mitä tehdään kaupungintalolle – raportti löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää, puh. 0400 661 889. Tekninen johtaja Timo Myllymäki, puh. 0400 428 690.

Takaisin
Viimeisimmät

20.05.2020

Kaupungintalo suljettu pe 22.5.2020

Lue lisää

18.05.2020

Maaseudun ja kalatalouden yrittäjät kriisitukien piiriin - tuen haku auki 18.5.

Lue lisää

14.05.2020

Korona- ja muuttotiedote

Lue lisää