Uutiset

Pandalino-junat lisäävät junavuoroja Alavudella!

15.12.2019

PANDALIINOT PARANTAVAT JUNAYHTEYKSIÄ 15.12.2019 ALKAEN!


Seinäjoki–Alavus–Ähtäri – yhteysvälin junavuorot eli pandalino-junat tuovat merkittäviä parannuksia lähiliikenteeseen joulukuun 15. päivästä alkaen. Pandalino-nimen käyttäminen alueen junavuoroissa lisää raideliikenteen tunnettavuutta ja tuo esille alueen matkailukohteiden hyvää saavutettavuutta raiteil-la. Raideliikennettä on pyritty kehittämään muuttamalla työ- ja opiskelumatkaliikenteen sekä matkailulii-kenteen aikataulurakennetta ja lisäämällä uusia vuoroja sekä arkiaamuihin että viikonloppuihin.

Junavuorojen parannusten taustalla on Liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR-Yhtymän solmima osto-liikennesopimus, joka lisää lähiliikenteen junavuoroja maakunnissa. Alavuden vs. kaupunginjohtaja Liisa Heinämäen mukaan uusi ostosopimus parantaa alueen raideliikenteen mahdollisuuksia.

Raideliikennevuorojen lisäys parantaa ostos- ja matkailupalveluihin liittyvää asiointia alueella. Suorat yh-teydet kauppakylän kulmalle mahdollistavat autottoman asioinnin monelta suunnalta. Myös työmatka- ja opiskelijaliikenteen lisääntyminen on tärkeää alueelle”, Heinämäki toteaa


Ostosopimuksella valtio sitoutuu ostamaan VR:ltä junaliikennettä 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana. Sopi-muksessa on mukana jatko-optio, joka antaa osapuolille mahdollisuuden jatkaa sopimuksen voimassa-oloa 19. kesäkuuta 2022 saakka. Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta korostaa, että uusittu ostosopimus on vasta lähtölaukaus alueen junaliikenteen kehittämiseen.

Junavuorot välillä Seinäjoki–Alavus–Ähtäri–Jyväskylä 15.12.2019 alkaen:

(Pysähdyspaikat: Jyväskylä, Petäjävesi, Keuruu, Haapamäki, Pihlajavesi, Myllymäki, Eläinpuisto-Zoo, Ähtäri, Tuuri, Alavus, Seinäjoki)

Kohdataan Alavudella!

Takaisin

Viimeisimmät

02.07.2020

Kesän ajan yhteystiedot ja päivystysnumerot

Lue lisää

01.07.2020

Pop Up - kaupungintalo avaa jälleen ovensa 6.7.2020 klo 12.00!

Lue lisää

29.06.2020

Kustannustuki tulee haettavaksi 7.7.2020

Lue lisää