Uutiset

Tutustu uuteen, paikalliseen Jobwelldone.fi -työnvälityssivustoon!

03.07.2023


Kuusiokunnissa ja Suupohjassa on tartuttu työvoimapulan haasteeseen ja käynnistetty kaksivuotinen, Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima, Job Well Done -osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -hanke. Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi aluetta ja sen työpaikkoja sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille. Uusi, työnantajia ja työnhakijoita palveleva, paikallinen työnvälityssivusto Jobwelldone.fi on nyt käytettävissä.

Työvoimapula Kuusiokuntien ja Suupohjan alueella on todellinen ja hankaloittaa yritysten toimintaa. Yhä useammat yritykset harkitsevat työvoiman palkkaamista ulkomailta. Suomi on melko tuntematon ulkomaalaisille työnhakijoille, joten hankkeessa tehdään yhteistyötä kansainvälisesti toimivien henkilöstöpalveluyritysten ja muiden kansainväliseen rekrytointiin liittyvien toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa viestitään aktiivisesti alueen vahvuuksista virikkeellisenä, hyvän arjen asuinympäristönä.

Työ- ja harjoittelupaikat esiin

Toiminnan tavoitteena on madaltaa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työhönoton kynnystä ja nostaa esiin hyviä kokemuksia ja toimintatapoja jo toteutuneista rekrytoinneista. Lisäksi varmistetaan yhtenäiset prosessit työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi ja paikallinen yhdistystoiminta nivotaan osaksi kotouttamista.

Hankkeessa luodaan kohtaamismahdollisuuksia myös yritysten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä alueen toisen asteen oppilaitosten kansainvälisten opiskelijoiden välille, jotta opiskelijat löytäisivät harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.

Uusi, paikallinen työnvälityssivusto osoitteessa www.jobwelldone.fi on avoinna

Jobwelldone.fi-palveluun voi laittaa paitsi perinteisen työpaikkailmoituksen myös siihen liittyvän videon tai kuvan. Työpaikkavahti helpottaa kiinnostavien työpaikkailmoitusten seuraamista ja hakemuksen voi lähettää suoraan sivustolta.

Palveluun tulee myöhemmin vielä lisäominaisuuksia kuten kieliversioita ja mahdollisuus tehdä avoin työhakemus. Sivusto on tarkoitettu kohtauttamaan Kuusiokuntien ja Suupohjan alueen työnantajia ja työnhakijoita. Lisäksi sen avulla lisätään alueen tunnettuutta ja markkinoidaan sitä asuinympäristönä sekä kotimaisille että ulkomaalaistaustaisille työntekijöille.

Jobwelldone.fi-sivusto on jatkoa aikaisemmalle pestuumarkkinat.fi -sivustolle. Paikallinen työnvälityssivusto on helppo, matalan kynnyksen rekrytointikanava, joka tavoittaa hyvin työnhakijoita ja somen ansiosta myös heidän lähipiiriään. Hankkeen työntekijä auttaa mielellään palvelun käyttöönottamisessa.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto sekä hankealueen kahdeksan kuntaa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Piia Pahkajärvi, joka on luotsannut alueella aiemmin toteutettua pestuumarkkinat.fi -palvelua.


Lisätietoja:
Job well done -projektipäällikkö
Piia Pahkajärvi
puh. 050 593 6210
etunimi.sukunimi@fasadi.com

Job Well Done -hankkeella osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan - myös ulkomailta

Takaisin

Viimeisimmät

03.07.2024

Alavuden kaupungin kesän 2024 aukioloajat ja päivystysnumerot

Lue lisää

02.07.2024

Alavuden kaupungin uusi talousjohtaja Virpi Kolehmainen aloittaa tehtävässään 1.8.2024

Lue lisää

01.07.2024

Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille - hakuaika 1.6.-31.10.2024

Lue lisää