Laitila Vesa

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupungin vatuutettu ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: ei ole aikuisopiskelija Sedu Seinäjoki kiinteistöpalveluje perustutkinto
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) metsätila puunmyyntiä ei joka vuosi
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Sulkavankylän metsästysseura pj. Seinäjärven kyläyhdistys hallituksen jäsen
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): EI
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Ei
11. Yhtiöt: Ei
12. Yhdistykset Ei
13. Muut: Pohjanmaan poliisin neuvottelutoimikunta jäsen
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) EI
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 14.11.2017