Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksien lisäämistä. Hyvällä oppilashuollolla pyritään korjaamaan ja ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia ja terveydellisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia ongelmia.

Oppilashuolto on osa koulun perustoimintaa ja se kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville. Oppilashuoltotyötä tekevät rehtori, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi yhteistyössä oppilaan ja kotien kanssa. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on osa Kuusiolinna Terveys Oy:n toimintaa.