Tulotietojen toimittaminen


Tulotiedot tulee ilmoittaa sähköisellä tulotietojen ilmoituslomakkeella.

Jos et hyväksy enimmäismaksua, toimita lapsen kanssa yhteistaloudessa asuvien aikuisten (huoltaja(t)/avio- tai avopuoliso) selvitykset niistä seuraavan listan tuloista:

- Huoltajan palkkatulot, myös sivutoimesta

  • Toimita selvitys palkkatuloista esim. kopio palkkakuitista, palkkatodistus tai verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta ( omavero.fi - toiminnot - viestit ja yhteydenpito - päätökset ja kirjeet - postilaatikko tai arkisto)

- Eläkkeet vanhempien ja hoitolapsen osalta (esim. työ-, perhe-, kansaneläkkeet).

  • Toimita liitteenä eläkepäätös

- Itsenäisen ammatinharjoittamisen tai yritystoiminnan tulot

  •  Toimita liitteenä esim. tilitoimiston selvitys yrityksen tuloista tai edellisen vuoden tilinpäätös ja tase

- Maataloudesta liitteenä voi toimittaa vahvistetun verotuspäätöksen.

  • Toimita liitteenä kopio verotustodistuksesta

- Työttömyyspäiväraha

  •  Toimita liitteenä kopio päivärahapäätöksestä

- Kelan maksamat etuudet

  • Sairauspäiväraha, äitiys- tai vanhempainpäiväraha, opintotuki

- Korko- ja osinkotulot

  • Toimita liitteenä esim. kopio vahvistetusta verotuspäätöksestä tai tosite pankista

- Vuokra- ja pääomatulot

  • Toimita liitteenä kopio vuokrasopimuksesta tai verotustodistus

- Elatusapu tai –tuki

  • Toimita liitteenä kopio elatustukipäätöksestä

- Vähennettävät erät: Maksettava elatusapu.

  • Toimita liitteenä kopio vahvistetusta elatussopimuksesta

Jos et toimita selvitystä tuloistasi määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5.

Huomioi, että varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. 

Ota yhteyttä maksuihin liittyen!

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
Tiina Yritys 040 662 3684