Varhaiskasvatussuunnitelma

Alavuden varhaiskasvatussuunnitelma 2022


Varhaiskasvatussuunnitelma on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteista, paikallisesta varhaiskasvatussuunitelmasta sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Alavuden varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa varten on perustettu työryhmä, jossa on edustus jokaisesta päiväkodista eri ammattiryhmät huomioiden, hallinosta sekä perhe- päivähoidoista. Vanhemmille on tehty arvokysely ja he osallistuivat suunnitelmaan sitä kommentoimalla. Lasten mielipiteen ja toiveet kartoitettiin esim. havainnoimalla ja keskustelemalla ja ne huomioitiin suunnitelmassa.


Varhaiskasvatussuunnitelma