Kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua ja oppimista osana lapsen arkipäivää varhaiskasvatuksessa. Teemme yhteistyötä henkilökunnan, huoltajien ja mahdollisten kuntouttajien kanssa. Toimimme luontevana osana varhaiskasvatuksen eri yksiköiden lapsiryhmissä.

Esiopetuksella on suuri merkitys lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tekevät havainnointia ja arviointia säännöllisesti yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa sekä tarjoavat lapsille tukea tarvittaessa.

Huoltajat voivat olla myös suoraan yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajiin lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO (koordinointi)
Tuija Vanhamäki puh. 040 6734067
tuija.vanhamaki@alavus.fi