Varhaiskasvatuksen tietovaranto - Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto - Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:
• nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• hakemuksen toimittamispäivämäärä
• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimäärän laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Alavuden kaupunki siirtää varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Rekisteröidyn oikeudet on kuvattu Vardan tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla Alavuden kaupungintalon infon kautta.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien.

 

Lisätietoa ja linkkejä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuslaki (540/2018):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540