Lapsen hoitaminen kotona - yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänelle ole varattu sieltä hoitopaikkaa. Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei estä tuen saamista.

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää aina, että lapsen hoitaja:

 • ei ole saman perheen jäsen
 • on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
 • on muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kunta on hy-väksynyt päivähoidon tuottajaksi.

Lasta voi hoitaa sukulainen (esim. isovanhempi), jos perhe on tehnyt hänen kanssaan työsopimuksen ja maksaa hänelle palkkaa.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytys on, että työsopimussuhteisella hoitajalla tai palveluntuottajalla on kunnan viranomaisen (päivähoidon päällikkö) hyväksyntä. Samalla kaupungin on valvottava tätä toimintaa päivähoitolain ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisesti.

Alavuden kaupunki noudattaa seuraavia periaatteita hoitajan palkkaamisessa kotiin yksityisen hoidon tuella:

 • Halutessaan hoitajan kotiin perhe etsii ja valitsee hoitajan
 • Perhe ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta päivähoidon päällikölle
 • Hoitajan tulee olla 18 – 65 –vuotias.
 • Hoitaja ei ole samassa taloudessa asuva
 • Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä: työantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto, päivittäinen työaika, palkan suuruus ja maksupäivä, hoidettavat lapset, työtehtävät ja irtisanomisaika
 • Päivähoidon päällikkö tapaa perheen/lapset ja hoitajan sekä hyväksyy henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Hyväksymispäätökseen liitetään kopio työsopimuksesta
 • Perhe täyttää tarvittavat lomakkeet (yksityisen hoidon tuen hakemuksen, selvityksen päivähoidon tuottajasta, ilmoitus yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan hyväksymisestä), ja toimittaa ne Kelalle yksityisen hoidon tuen saamiseksi
 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle
 • Hoitajan perehdyttäminen ja ohjaus kuuluvat perheelle
 • Yksityisen hoitajan tulee esittää kunnan viranomaiselle (päivähoidon päällikölle) nähtäväksi rikosrekisteriote. Myös perhe työnantajana voi pyytää nähtäväksi yksityisen hoitajan rikosrekisterioteen.
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista.

Ota yhteyttä!

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

maanantaisin klo 9 - 11
keskiviikkoisin klo 9 - 11

040 5277170

PALVELUOHJAUS EI KÄYTÖSSÄ KOULUJEN LOMA-AIKOINA!

Varhaiskasvatuksen päivystysnumero

käytössä koulujen loma-aikoina arkipäivisin klo 9-13
06 2525 1054

Tervanalle,
perhepäivähoito keskustan alue
päiväkodinjohtaja: 040 128 5074

Tenavatalo, Kekkula (Kekkula-Huvikumpu),
Kaartin ryhmis
päiväkodinjohtaja: 040 503 0579

Pikku-Trimmi, Veturiville,
Sydänkäpy, Länsituuli
päiväkodinjohtaja: 040 662 1587

Pikku-Iivari, Aseman ryhmis,
Hakojärven ryhmis, 
Perhepäivähoito Töysän ja Tuurin alue
päiväkodinjohtaja: 040 826 0692

Sulkavan ryhmis
vastaava: 040 5549523

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kaisa Haapaniemi 040 5549523

 

Yksityisen hoidon tuki