Klemola Eero

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupunginvaltuuston jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: opinto-ohjaaja, apulaisrehtori
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:  
ei ole
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):
ei ole
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä:  
ei ole
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:  
ei ole
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä: Alavuden Kokoomus ry, puheenjohtaja, Alavuden kansalliset seniorit, sihteeri ja hallituksen jäsen, Peräseinäjoen opettajat ry, puheenjohtaja
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen): ei ole
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Suomen opinto-ohjaajat ry, toiminnantarkastaja
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys): ei ole
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymät: Eskoon kuntayhtymän valtuusto, varajäsen
11. Yhtiöt: ei ole
12. Yhdistykset: ei ole
13. Muut: Lakeudenportin kansalaisopiston hallitus, puheenjohtaja
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta):
ei ole
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:
ei ole
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:
ei ole
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 30.11.2021