Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää suunnitelmallista toimintaa, jota ohjaavat velvoitteet perustuvat lainsäädäntöön ja määräyksiin. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilöllisiin opiskeluhuoltopalveluihin, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuoltopalvelut järjestetään lähipalveluna kouluilla ja opetuksen järjestäjän tulee tarjota toiminnalle asianmukaiset tilat.

Opetuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Opiskeluhuolto on tarkoitettu esiopetukseen päiväkodissa tai perusopetuksessa osallistuvalle lapselle, perusopetukseen osallistuvalle oppilaalle sekä lukion opiskelijoille.

Opiskeluhuollon suunnitelma