Viitamäki Irma-Liisa

Virka tai luottamustehtävä ----- ympäristölautakunta
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: eläkeläinen
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä eläkeläinen
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) eläkeläinen
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa EI
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Keskustapuolue, piirihallitus, kunnallisjärjestö, paikallisyhdistys, johtokunnan jäsen ym. Pennalan suvun sukuseura, johtokunta, Tuurin Maa- ja kotitalousseura, pj.
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Ei
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Ei
11. Yhtiöt:
12. Yhdistykset Ei
13. Muut: Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 14.11.2017